Algemene Voorwaarden – B&B Hooglandhoeve, Geel

Versie 2.3 dd. 08/02/2023 - KBO: BE 0898.550.788

Wij heten u van harte welkom in onze B&B Hooglandhoeve en verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden.

 1. Algemeen

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B Hooglandhoeve, gevestigd te Eindekens 63, Geel (België).

  • Met het maken van een reservatie gaan deze Algemene Voorwaarden van kracht.

  • Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

  • De uitbaters zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

  • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in onze B&B zijn voor rekening van de gasten.

  • De uitbaters zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of ziekten opgelopen gedurende het verblijf.

  • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de uitbaters dienen door de gasten tijdens het verblijf te worden gemeld en vergoed aan de uitbaters.

  • Gasten dienen instructies van de uitbaters op te volgen.

  • De uitbaters kunnen, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden of bij ongepast gedrag, de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

  • Gasten van onze B&B dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 2. Reservering en bevestiging

  • en verblijf kan geboekt worden (op basis van beschikbaarheid) per e-mail of via het reserveringsformulier op de website (hooglandhoeve.be) of via andere boekings­kanalen.

  • Na het ingeven van de gevraagde gegevens op de website zal u worden doorverwezen naar het betalingsformulier. Tijdens de betaling wordt de kamer voor u voorbehouden tot u al dan niet beslist over te gaan tot de definitieve betaling. Na betaling van het gestelde bedrag, zal u een e-mail krijgen ter bevestiging met de boekingsinformatie.

  • Bij betaling via de website (hooglandhoeve.be) wordt de boeking pas definitief nadat de boeking geaccepteerd werd door de uitbaters. Indien dit niet het geval is, zal het betaalde bedrag volledig zonder aftrek van kosten zo spoedig mogelijk terug­gestort worden op de rekening waarvan de betaling is verricht. In het geval van een betaling via Mollie is het voor ons niet zichtbaar vanaf welke rekening de betaling heeft plaats­gevonden. In dat geval zal u gevraagd worden uw IBAN-rekening­nummer door te geven.

  • Op het reserveringsformulier van de website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

 3. Betaling

  • Indien een voorschot betaald wordt, bedraagt dit minimaal 50% van de volledige verblijfskosten. Het saldo is betaalbaar uiterlijk op het einde van het verblijf. Dit kan enkel cash, via Payconiq of door middel van een bankoverschrijving welke ter plaatse bevestigd wordt. Bij annulatie blijft het voorschot betaald.

  • In uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg kunnen de verblijfskosten bij het vertrek contant of via Payconiq worden voldaan.

  • De actuele tarieven vindt u terug onder ‘Prijzen & Reserveren’ op onze website.

 4. Ontbijt

  • Het ontbijt kan genuttigd worden vanaf 8u tot 10u. In overleg kunnen andere uren of regelingen afgesproken worden.

  • De gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van eventuele allergieën, voedselintoleranties of diëten.

 5. Annulering

  • We begrijpen dat er altijd onvoorziene omstandigheden kunnen zijn waardoor u niet kunt komen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden.

  • Bij tijdige annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum vindt een restitutie van het betaalde bedrag minus de administratieve kosten plaats. Daarna dient de eerste nacht betaald te worden. Indien de gast niet komt opdagen, dan dient de totaalprijs van de reservering voldaan te worden. Wij adviseren u dan ook om te overwegen een annulerings­verzekering af te sluiten, mocht u deze nog niet hebben.

Huishoudelijk reglement

 1. Aankomst en vertrek

 2. Uw verblijf

 3. Veiligheid en Milieu

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vriendelijke groeten,
Adinda en Filip.